เครื่องไม้เครื่องมือข้างในการทำงาน พร้อมด้วยสกาด้า เทคโนโลยีที่ควรรู้จักมักจี่

สกาด้า คือระบบตรวจและพินิจพิเคราะห์ประกาศแบบ Real-time ใช้ในการตรวจทานระดับตลอดกระทั่งถึงคุมงานการของระบบสั่งการในอุตสาหกรรมพร้อมทั้งงานวิศวกรรมนานา ดังเช่น งานด้านโทรการติดต่อสื่อสารติดต่อ การน้ำประปา การรักษาน้ำเน่า การจัดการด้านแรงงาน อุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมันรถพร้อมกับก็าซ อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ การคมนาคม วิธีการนิวเคลียร์ในโรงกระแสไฟฟ้าฯลฯ แบบอย่างการใช้งานเช่นใช้ สกาด้า ตรวจทานประกาศเช่นการรั่วของเป็นน้ำที่เกิดขึ้นภายในท่อขนส่งจากตัวตรวจแล้วส่งสัญญาณแจ้งเตือนให้บุคลากรเข้าใจ โดยส่งข่าวคราวสู่ศูนย์กลางของระบบ สกาด้า เป็นต้น

นอกจาก สกาด้า อาจทำหน้าที่คำนวนและวัดผลประกาศที่ได้จากฮาร์ดแวร์มากมาย เช่น PLC, Controller, DCS, RTU แล้วแสดงข้อมูลทางจอ หรือบอกสัญญาณคุมฮาร์ดแวร์ดังกล่าวข้างต้น เช่นหากอุณหภูมิของเครื่องไม้เครื่องมือสูงเกินพิกัด ให้ทำการปิดอุปกรณ์นั้นฯลฯ โดยควบคุมผ่าน PLC หรือ Controller ที่ติดต่อสื่อสารอยู่ เช่นนี้ สกาด้า สามารถเก็บสะสมข่าวคราวที่ได้จากระบบดูแลทั้งหมดไว้ในฐานประกาศเพื่อพนักงานหรือโปรแกรมอื่น ๆ สามารถใช้ประโยชน์งานได้ สกาด้า นั้นเข้าไปมีส่วนในงานควบคุมทั้งเล็กและใหญ่ที่ต้องการปรากฏผล แลกเปลี่ยนข่าวคราว ไม่ก็คุมระบบมากมาย จากส่วนรวม เพื่อจะหน้าที่ของระบบรวมที่ผูกพันกัน แลเห็นทั้งหมดได้อย่างชัดแจ้งและมีความว่องไวต่อสภาวการณ์นานา ที่บังเกิด ระบบ สกาด้า ในยุคปัจจุบันมีทักษะในการติดต่อสื่อสาร คุม และวัดผลข่าวจาก I/O ของเครื่องไม้เครื่องมือตัวอย่างเช่น PLC, DCS, RTU ได้ถึงลำดับชั้นที่เกินหนึ่งแสน I/O แล้ว และได้รับการคืบหน้าให้มีความเก่งกาจรองรับความปรารถนาสดๆ ร้อนๆ ของผู้ซื้อ อย่างไม่ขาดระยะโดยตลอด