บ้านมือสองรามอินทราปกป้องการลงทุนของฉันได้อย่างไร

บ้านมือสองรามอินทรากำหนดการชำระเงินหมายความว่าคุณจะต้องจ่ายเงินล่วงหน้าโดยไม่ได้ครอบครองอพาร์ทเมนท์ในขณะนั้น หลังจากการชำระเงินครั้งแรก ทนายความของคุณจะลงทะเบียนกับผู้มีอำนาจในการลงทะเบียนทรัพย์สิน การจำนำในความโปรดปรานของคุณอาจลงทะเบียนกับนายทะเบียนคำมั่นสัญญา เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ขายขายทรัพย์สินให้กับบุคคลอื่น บ้านมือสองรามอินทราการชำระเงินควรถูกระงับหรือเก็บไว้ในเอสโครว์จนกว่าผู้ขายจะเสร็จสิ้นการกระทำบางอย่างหรือแสดงเอกสารบางอย่าง ตัวอย่างเช่น การชำระเงินบางส่วนควรถูกระงับไว้จนกว่าผู้ขายจะยกเลิกการจำนองหรือชำระภาษีที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม

ฉันจะต้องจ่ายภาษีเท่าไรบ้านมือสองรามอินทรา

บ้านมือสองรามอินทราธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ทุกรายการมีภาษีที่เกี่ยวข้อง ผู้ขายต้องจัดการกับภาษีกำไรจากการขาย ภาษีการขาย ภาษีการปรับปรุง และบางครั้งภาษีทรัพย์สิน ผู้ซื้อต้องจ่ายภาษีซื้อ ภาษีนี้จะต้องชำระภายใน 50 วันหลังจากลงนามในสัญญา ภาษีคำนวณจากมาตราส่วนแบบเลื่อนและคำนวณได้ง่าย อพาร์ตเมนต์ยิ่งแพง ภาษียิ่งสูง หากไม่ได้ชำระภาษีการซื้อ ทรัพย์สินนั้นจะไม่สามารถจดทะเบียนในชื่อของคุณได้ บ้านมือสองรามอินทราความล่าช้าในการชำระภาษีจะถูกปรับ ทนายความของคุณจะสามารถบอกคุณได้ว่าภาษีซื้อสำหรับอพาร์ทเมนต์ใดๆ ที่คุณกำลังพิจารณาจะเป็นเท่าใด เพื่อให้คุณสามารถเพิ่มตัวเลขนี้ลงในงบประมาณของคุณได้ ข้อมูลเพิ่มเติม

บ้านมือสองรามอินทราฉันสามารถย้ายเข้าได้เมื่อไหร่

การโอนกรรมสิทธิ์จะเกิดขึ้นในวันที่ชำระเงินครั้งสุดท้าย การชำระเงินครั้งสุดท้ายเป็นเงินสด เช็คธนาคาร หรือการโอน และผู้ซื้อจะได้รับกุญแจอพาร์ตเมนต์ในเวลานี้ คู่สัญญาควรพบกันที่อพาร์ตเมนต์เพื่อให้ผู้ซื้อมีโอกาสได้มองไปรอบ ๆ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าอพาร์ตเมนต์อยู่ในสภาพเดียวกันกับวันที่ลงนาม บ้านมือสองรามอินทราซื้ออพาร์ทเมนท์มือสองตามที่เป็นอยู่ ซึ่งหมายความว่าผู้ซื้อไม่สามารถฟ้องผู้ขายสำหรับข้อบกพร่องใด ๆ ที่มีอยู่ในขณะที่ลงนามหรือข้อบกพร่องที่ซ่อนอยู่ใด ๆ ที่ผู้ขายไม่ทราบ ขณะนี้ระบบจะอ่านมิเตอร์เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีบิลค่าสาธารณูปโภคคงค้าง