สิ่งที่ควรเตรียมก่อนใช้งานบริการรับกำจัดขยะติดเชื้อ

รับกำจัดขยะติดเชื้อของเสียอันตรายทางชีวภาพคือสารตกค้างทางชีวภาพที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์หรือสัตว์รับกำจัดขยะติดเชื้อเช่นเลือดมนุษย์และส่วนประกอบในรูปของเหลวหรือกึ่งของเหลวจะแห้งหรือไม่ของเหลวในร่างกายของมนุษย์รวมถึงน้ำอสุจิ สารคัดหลั่งจากช่องคลอด น้ำคร่ำในไขสันหลัง น้ำไขข้อ น้ำเยื่อหุ้มปอด น้ำเยื่อหุ้มหัวใจ น้ำในช่องท้อง น้ำคร่ำ และน้ำลายรับกำจัดขยะติดเชื้อในรูปของเหลวหรือกึ่งของเหลวรับกำจัดขยะติดเชื้อ

จะแห้งหรือไม่ก็ได้ของเสียทางพยาธิรับกำจัดขยะติดเชื้อ

วิทยาของมนุษย์และส่วนต่างๆ บริการรับกำจัดขยะติดเชื้อของร่างกายทั้งหมดของเสียจากสัตว์ซากสัตว์และส่วนต่างๆ ของร่างกายทั้งหมดของเสียทางจุลชีววิทยาผลพลอยได้จากห้องปฏิบัติการที่มีสารติดเชื้อรวมถึงตัวอย่างวัฒนธรรมที่ทิ้ง สต็อกของสาเหตุ ไวรัสที่มีชีวิตและที่ลดทอนของเสียจากการผลิตสารชีวภาพและซีรัมรับกำจัดขยะติดเชื้อจานเพาะเชื้อแบบใช้แล้วทิ้ง และอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายโอน ฉีดวัคซีน และผสมวัฒนธรรมของเสียของมีคมอุปกรณ์ทางการแพทย์ของมีคม เช่น มีดผ่าตัด เข็ม สไลด์แก้ว มีดหมอ ปิเปตแก้ว แก้วแตกที่ปนเปื้อนด้วยวัสดุที่อาจติดเชื้อ

เพื่อช่วยให้ห้องปฏิบัติการและผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพสามารถปฏิบัติตามกฎหมายที่เข้มงวดเกี่ยวกับการกำจัดของเสียอันตราย กรมอนามัยได้จัดหมวดหมู่ดังต่อไปนี้ขยะที่น่ารังเกียจเป็นของเสียที่ไม่ใช่ทางคลินิกที่ไม่ติดเชื้อและไม่มีสารยาหรือสารเคมีรับกำจัดขยะติดเชื้อแต่อาจไม่เป็นที่พอใจสำหรับทุกคนที่สัมผัสกับมันคุณต้องแยกสารตกค้างที่ไม่เหมาะสมด้านการรักษาพยาบาลออกจากขยะทางคลินิกและขยะเทศบาลแบบผสมหากคุณผลิตผลพลอยได้จากการรุกรานของเทศบาลมากกว่า หรือมีถุงมากกว่าหนึ่งใบในช่วงเวลารวบรวม

รับกำจัดขยะติดเชื้อคุณต้องแยกมันออกจากขยะเทศบาล

ที่ผสมกันหากคุณผลิตได้น้อยลงรับกำจัดขยะติดเชื้อคุณสามารถทิ้งขยะที่ไม่เหมาะสมของเทศบาลลงในขยะเทศบาลผสมของคุณปูนปลาสเตอร์และของเสียที่คล้ายกันผลพลอยได้จากปูนปลาสเตอร์ส่วนใหญ่รับกำจัดขยะติดเชื้อควรเก็บแยกจากขยะพลาสเตอร์ที่ติดเชื้อซึ่งต้องเก็บไว้ในกระแสของเสียทางคลินิกที่ติดเชื้อในถุงการจัดการและการกำจัดของมีคมอย่างปลอดภัยมีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้แน่ใจว่าความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับรับกำจัดขยะติดเชื้อ

  • การจัดการกับของมีคมถูกกำจัดและเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับกฎระเบียบของเสียอันตรายการกำจัดของมีคมถูกกำหนดโดยการปนเปื้อนของยารับกำจัดขยะติดเชื้อเพื่อ
  • ให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับกฎระเบียบของเสียอันตราย การแยกและการจัดเก็บของมีคมในถังขยะที่มีรหัสสีและภาชนะพิเศษที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญรับกำจัดขยะติดเชื้อ

ถังขยะสีส้มสำหรับเก็บและกำจัดของมีคมที่ไม่มีหรือปนเปื้อนยารับกำจัดขยะติดเชื้อของมีคมที่ใช้เก็บตัวอย่างเลือดและการฝังเข็มถังขยะสีเหลืองสำหรับเก็บและกำจัดของมีคมที่ปนเปื้อนด้วยยาหรือยาสลบถังขยะสีม่วงสำหรับกำจัดของมีคมและยาที่มีสารเป็นพิษต่อเซลล์หรือไซโตสถิตหรือสิ่งปนเปื้อนถังขยะสีน้ำเงินสำหรับกำจัดยาที่ล้าสมัย เพิ่มเติม https://www.krusueasafetytraining.com/